لایحه وکیل خواهان در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه دست نویس

لایحه وکیل خواهان در  پرونده الزام به  تنظیم  سند رسمی به  استناد صلح نامه دست نویس

لایحه وکیل خواهان در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه دست نویس

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه هفتم حقوقی شهرستان آمل


با عرض سلام و ادب، احتراما در خصوص پرونده به کلاسه .......... که وقت رسیدگی آن به تاریخ امروز مقرر گردیده است به وکالت از خانم ها ..... و .....جملگی ........ مراتب ذیل جهت ثبوت خواسته موکلان به حضورتان به همراه مستندات پیوست تقدیم میگردد

 

 

هزینه مشاوره حقوقی

شرح ماوقع:


در این پرونده موکلان ( ........ و ........ جملگی ..........) دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به نسبت سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ...... فرعی از ....... اصلی بخش ......ثبت آمل موضوع صلح نامه مورخه ....... به طرفیت خواندگان اقامه نموده است.


موکلان مدعی هستند که طبق صلح نامه مورخه .......... مورث موکل ( مرحوم .......) سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان پلاک معنونه را به موکلان و دیگر دختران خویش صلح قطعی نموده است ولی طبق صلح نامه مذکور حق انتفاع مورد صلح برای مورث موکلان بوده است


خوانده ردیف دوم ( .........) بعد از انعقاد این صلح نامه مجددا در تاریخ ......... صلح نامه دیگری از مورث موکلان اخذ نموده ، دایر بر اینکه مرحوم ....... شش دانگ عرصه و اعیان پلاک مذکور را طی صلح نامه مورخه ...... به ایشان انتقال و حتی در دفترخانه اسناد رسمی موفق به اخذ سند انتقال نسبت به پلاک ثبتی موضوع دعوی گردیده است،

 

 

الزام به تنظیم سند رسمی

 

موکله بعد از اطلاع از این جریان اقدام به طرح دعوی به خواسته ابطال سند انتقال پلاک ...... فرعی از .... اصلی که سند انتقال به نام خوانده ردیف سوم انتقال یافت


و ابطال صلح نامه مورخه مورخه .......... نموده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده، و دادگاه مذکور پس از چندین سال رسیدگی مبادرت به صدور حکم له موکلان دایر بر تنفیذ صلح نامه مورخه .....و ابطال سند انتقال و نیز ابطال صلح نامه استنادی خوانده ردیف دوم نموده است و رای مذکور به درجه قطعیت رسیده و پس برابر اجراییه اصداری از شعبه مذکور اداره ثبت آمل اقدام به ابطال سند انتقال نموده است که در حال حاضر سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک متنازع فیه تحت مالکیت مورث موکله ( .....) میباشد که پس از انجام پرونده معنونه، خواندگان با توجه به اینکه برابر دادنامه شماره ...... دادگاه اصالت صلح نامه استنادی موکلان را احراز نموده لهذا با توجه به تحقیقات انجام شده در پرونده استنادی و رسیدگی به تمامی ادعای خواندگان در پرونده معنونه، با توجه به دفاعیات حاضر در این لایحه و مستندات تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.


دفاعیات ماهوی؛


١- ریاست محترم، در پرونده کلاسه ........ مختومه در شعبه نهم دادگاه حقوقی شهرستان آمل موکله ( .........) دعاوی به خواسته ١- ابطال صلح نامه مورخه ........ و ٢- ابطال سند مالکیت .........فرعی از ........ اصلی اقامه نموده است که در آن پرونده دادگاه محترم به تمام زوایا و ادعای خواندگان این پرونده رسیدگی نموده است و در نهایت طبق دادنامه شماره ......... حکم به تنفیذ صلح نامه استنادی در این پرونده ( .......) و نیز حکم به ابطال صلح نامه ...... ( سند استنادی خوانده ردیف دوم) و نیز حکم به ابطال سند مالکیت به نسبت سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ........ فرعی از ....... اصلی سند استنادی خوانده ردیف دوم نموده است و این حکم قطعی گردیده است.

 

 

مشاوره حقوقی اجرای اسناد رسمی 
هزینه نگارش لایحه
مشاوره حقوقی ملکی 
درباره ما 

 


٢- حال با توجه به اینکه مالکیت موکل طبق صلح نامه مورخه ........ برابر دادنامه شماره........ احراز و مسلم گردیده است لذا با استناد به دادنامه مذکور و توجها به اینکه طبق آخرین وضعیت ثبتی ( پاسخ نامه مورخه ........) مالکیت مورث موکل نسبت به سه دانگ ( ......) محرز بوده لذا صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم.


ایضا در اجرای ماده ١٩٩ و ٢١۵ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه پرونده استنادی شعبه نهم دادگاه حقوقی را جهت بهره برداری قضایی دارم.

 

خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. 

 


سوالات متداول

نظرات

ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 75,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 220,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 50,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.