اظهارنامه عاشقانه تمکین

مخاطب محترم سرکار خانم ربابه ----( همسر عزیزم) با سلام مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی،

نمونه اظهارنامه درخواست تعیین داور

اظهارنامه درخواست تعیین داور چیست؟ تعریف حقوقی داور چه می باشد؟ یک داور بایستی چه ویژگی هایی داشته ب

نمونه اظهارنامه فسخ معامله به دلیل برگشت چک

اظهارنامه فسخ معامله به دلیل برگشت چک چیست؟ منظور از فسخ معامله چه می باشد؟ در چه مواردی امکان فسخ م

نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از طرف خریدار

اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از طرف خریدار چیست؟ منظور از فسخ مبایعه نامه چه می باشد؟ چه شرایطی برای فس

نمونه اظهارنامه مالیاتی نظام مهندسی

اظهارنامه مالیاتی نظام مهندسی چیست؟ تعریف اظهارنامه مالیاتی چه می باشد؟ مراحل ارسال اظهارنامه مالیات

نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان

اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان چیست؟ چه دادگاهی صالح برای رسیدگی به پرونده عدم پرداخت شارژ ساختما

نمونه اظهارنامه الزام به انجام تعهد

اظهارنامه الزام به انجام تعهد چیست؟ چه نکاتی بایستی هنگام نگارش اظهارنامه مذکور رعایت گردد؟ مدارک لا

نمونه اظهارنامه الزام به فک پلاک خودرو

اظهارنامه الزام به فک پلاک خودرو چیست؟ منظور از فک پلاک خودرو چه می باشد؟ مدارک و مراحل فک پلاک خودر

نمونه اظهارنامه فسخ معامله به دلیل غبن

اظهارنامه فسخ معامله به دلیل غبن در چه مواردی بایستی تنظیم شود؟ منظور از فسخ معامله چیست؟ چه شرایطی

نمونه اظهارنامه رجوع از بذل مهریه

اظهارنامه رجوع از بذل مهریه چیست؟ آیا می توان از بذل مهریه رجوع نمود؟ هزینه نگارش اظهارنامه برای رجو

نمونه اظهارنامه استرداد لاشه سفته- وکلای تلفنی

اظهارنامه استرداد لاشه سفته چیست؟ حقوقدانان، سفته را چگونه تعریف می کنند؟ چه مدارکی برای تقدیم اظهار

نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد اجاره

اظهارنامه فسخ قرارداد اجاره چیست؟ در چه مواردی می توان جهت فسخ قرارداد اجاره اقدام نمود؟ چه مراحلی ر


فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.