ثبت فوری لایحه دفاعیه اشخاص حقیقی توسط وکیل تلفنی

ثبت فوری لایحه دفاعیه اشخاص حقیقی چه مراحلی دارد؟ منظور از اشخاص حقیقی چیست؟ لایحه دفاعیه به چه معنا

لایحه وکیل خوانده در پرونده داوری به خواسته تهاتر دو دین

بسمه تعالی داور محترم موسسه حقوقی دارالحکم پیشگامان نور با عرض سلام و ادب، احتراما در خصوص دعو

لایحه دفاعیه وکیل خوانده در پرونده حقوقی اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه دوم دادگاه حقوقی چمستان با عرض سلام و ادب،احتراماً در خصوص پرونده

لایحه دفاعیه متهم در پرونده تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهرستان ...... با عرض سلام و ادب، احتراما در

تبادل لوایح پرونده اعسار

ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان ---- با عرض سلام و درود، احتراما در خصوص پرونده به کلا

لایحه دفاعیه خوانده دعوی اثبات مالکیت و رفع مزاحمت از حق با قلم وکیل پایه یک دادگستری

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه اول لاریجان با عرض سلام و ادب، احتراما در خصوص پرونده به کلاسه ...

لایحه دفاع از اتهام انتسابی ضرب جرح عمدی در پرونده کیفری ایراد ضرب و جرح عمدی بین زن و شوهر

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه هفتم دادیاری دادسرای شهرستان آمل با عرض سلام و ادب، احتراما در خصو

لایحه دفاعیه وکیل خواهان در پرونده تمکین عام

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه اول دادگاه حقوقی ----- با عرض سلام و ادب ،احتراماً در خصوص پرون

لایحه وکیل خواهان در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه دست نویس

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه هفتم حقوقی شهرستان آمل با عرض سلام و ادب، احتراما در خصوص پرونده

لایحه دفاعیه خواهان دعوی اعتراض ثالث به رای داوری بعد از جلسه اول دادرسی

ریاست محترم شعبه اول دادگاه حقوقی چمستان با عرض سلام وادب، احتراما در خصوص پرونده به کلاسه ......

لایحه دفاعیه خوانده در دعاوی اعتراض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه هشتم دادگاه حقوقی آمل با سلام و ادب ،احتراما در خصوص پرونده به کل

لایحه دفاعیه خوانده در پرونده به خواسته اعلام حجر فروشنده به قلم وکیل خوانده

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه حقوقی ........... با عرض سلام و ادب احتراما در خصوص پرو


فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.