لایحه دفاعیه خواهان دعوی اعتراض ثالث به رای داوری بعد از جلسه اول دادرسی

لایحه دفاعیه خواهان دعوی اعتراض ثالث به رای داوری بعد از جلسه اول دادرسی

لایحه دفاعیه خواهان دعوی اعتراض ثالث به رای داوری بعد از جلسه اول دادرسی

ریاست محترم شعبه اول دادگاه حقوقی چمستان

با عرض سلام وادب، احتراما در خصوص پرونده به کلاسه ........... نظر به دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست لایحه تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته در دادخواست را دارم.

١- موکل بر اساس بیع نامه مورخه ......... مالک شش دانگ عرصه و اعیان ویلا به مساحت ٣۵۵ مترمربع در روستای ع.. خیابان ...... میباشد، وکیل خوانده در جلسه دادرسی مورخه ...........نسبت به بیع نامه ادعای صوری بودن داشته که به دلایل ذیل ادعای مشارالیه وارد نمیباشد، چرا که اولا صرف ادعا دایر بر صوری بودن به بیع نامه استنادی موکل خللی وارد نمیکند چرا که اصل بر صحت عقود میباشد مگر اینکه فساد بیع نامه وفق ادله اثباتی در دادگاه حقوقی اثبات گردد که در ما نحن فیه خوانده دلیلی که دلالت بر صوری بودن یا بیع فاسد در این محکمه ارائه ننموده اند، ثانیا نظر به اینکه مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط صحت بیع را صرفاً موارد ذیل تقنین نموده است .

1- قصد و رضای طرفین

2-اهلیت طرفین

3-موضوع معین

4-مشروعیت جهت معامله

 

 

هزینه مشاوره حقوقی

که در، ما نحن فی دلیلی که مبین فقدان یکی از ارکان موارد معنونه در معامله موکل با خوانده ردیف اول باشد، وجود ندارد به عبارت دیگر بیع فاسد طبق نظر مقنن صرفاً برای معاملاتی میباشد که بدون رعایت هر یک از شرایط مذکور واقع گردد لهذا در پرونده مطروحه از سوی وکیل خوانده دلیلی که مبین فقدان هر یک از شرایط تقنینی  موضوع ماده ۱۹۰  قانون مدنی باشد، ارائه نگردیده است.

ثالثاً، ادعای وکیل خوانده به اینکه بیع استنادی موکل (بیع نامه مورخه .......... )صوری بوده متکی به دلیل متقنی نمی باشد و صرف اینکه میزان ثمن بیع نامه از قیمت واقعی بازار کمتر باشد نمیتواند مثبت صوری بودن بیع نامه مذکور باشد و توجها به اینکه موکل جهت اثبات ادعای خویش به دو گواه در متن دادخواست به نام آقای ........ و خانم .......... استناد نموده لذا جهت احراز واقع به جواز حاصله از مواد ۱۹۹ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار استماع گواهی گواهان جهت احراز واقع دارم.

 

 

لایحه دفاعیه

 

 رابعا، استناد وکیل به رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت رد دعوای موکل مصداق ندارد چرا که در رای وحدت رویه مذکور ناظر به دعاوی بطلان بیع نامه هایی که بعد از فسخ تنظیم میگردد فلذا رای وحدت رویه مشمول دعوای حاضر نمیباشد چرا که پرونده حاضر به خواسته اعتراض ثالث به آن قسمت از رای داور که دلالت بر استرداد مبیع بوده، اقامه گردیده و توجها به اینکه مبیع مذکور بر اساس بیع نامه مورخه...........به موکل منتقل گردیده است و موکل از زمان انتقال ملک مذکور را تصرف نموده است و قرائن متعددی دلالت بر تصرف ان از سوی موکل وجود دارد که عبارتند از فاکتورهای پیوست این لایحه که مبین انجام نوسازی و تعمیرات بخش های مختلف ویلا بوده که موکل با پیمانکاران قرارداد منعقد نموده است که تصویر این فاکتور و قراردادهای مذکور که به نام موکل به عنوان مالک تنظیم گردیده پیوست لایحه گردیده است.

خامسا، موکل بعد از انعقاد بیع نامه مورخه ........... مبادرت به درخواست صدور سند مالکیت طی پرونده کلاسه ........... در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مینماید، به عبارت دیگر موکل بعد از انعقاد بیع از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست صدور سند مالکیت نموده و برای این درخواست پرونده ای به شماره فوق در اداره ثبت تشکیل گردیده است که همه این موارد مبین این  موضوع  است که موکل بر اساس بیع نامه مذکور مالک عرصه و اعیان ویلای مذکور بوده و رای داور در خصوص استرداد مبیع بدون توجه به مالکیت شخص ثالث ( موکل ) صادر گردیده است لهذا تا زمانی که حکم بطلان بیع نامه استنادی موکل صادر نگردیده است اجرای رای داور خلاف نظر مقنن در باب حق مالکیت بوده است.

 

 

هزینه نگارش دادخواست
هزینه لایحه دفاعیه
نگارش انلاین 
درباره ما

 

 

سادسا، وکیل خوانده در جلسه رسیدگی مورخه ...............یک فقره تصویر پیامکهای رد و بدل شده فی مابین موکل خویش( آقای ..........) و موکل من (...........) استناد نموده است.

 صرف نظر از اصالت برگه ارائه شده، با عنایت به اینکه وجود این پیامکهای رد و بدل شده دلالت بر این دارد که خوانده، موکل آقای ..........را به عنوان مالک قبول دارد و اگر غیر این بود، چرا با موکل برای مراودات مالی ارتباط داشته لهذا ادعای صوری بودن بیع نامه از سوی وکیل خوانده بدون ارائه ادله تقنینی مقنن در آیین دادرسی مدنی میباشد.

سابعا، در خصوص ایراد وکیل به اینکه بعد از رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی بطلان بیع نامه های بعد از فسخ پذیرش نمیشود باید عرض کنم که رای وحدت رویه ناظر بر معاملات بعد از تحقق شرط فسخ بوده که این موضوع صراحتاً در رای وحدت رویه تاکید گردیده و از آنجایی بیع نامه استنادی موکل قبل از تحقق شرط فسخ بوده ادعای وکیل خوانده در این خصوص سزاوار شنیدن نبوده و اساسا محکوم به رد میباشد حالیه با توجه به مراتب مذکور صدور حکم به الغای دادنامه داوری نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن الزام به استرداد مبیع موضوع بیع نامه استنادی موکل میباشد را دارم.

با احترام 

 

 

 

خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید


سوالات متداول

نظرات

ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.